Integracja sensoryczna

Prowadzę diagnozę i terapię integracji sensorycznej, a także konsultacje dla rodziców i nauczycieli oraz badania przesiewowe dla grup przedszkolnych i szkolnych. Współpracuję z gabinetami w różnych częściach Krakowa (Bronowice, Śródmieście, Kurdwanów, Nowa Huta).

Dziecko
Chmurki

Integracja sensoryczna

Wszystkie bodźce z otaczającego świata trafiają do mózgu poprzez zmysły. Dziecko już w okresie prenatalnym uczy się zauważać docierające do niego bodźce kilkoma zmysłami jednocześnie. Jeśli mózg potrafi rozpoznawać i nadawać właściwe znaczenie temu, co dzieje się wokół, łatwiej jest myśleć, uczyć się, koncentrować, podejmować skoordynowane i efektywne działania. Konieczna jest do tego umiejętność oddzielenia informacji ważnych od nieistotnych, by móc w pełni skupić się na wykonywanym zadaniu. Możliwość zdobywania przez dziecko doświadczeń ruchowych w relacji do innych wrażeń (dotykowych, wzrokowych, słuchowych) pozwala rozwijać mechanizmy integracji sensorycznej, co w efekcie sprawia, że dziecko staje się coraz lepiej przystosowane do środowiska, które je otacza, reaguje adekwatnie do sytuacji, czyli prezentuje prawidłowe reakcje adaptacyjne.

Zaburzenia przetwarzania sensorycznego mogą dotyczyć między innymi następujących obszarów

Nadmierna lub zbyt mała wrażliwość na:

 • Dotyk
 • Ruch
 • Temperaturę
 • Dźwięki
 • Smaki
 • Konsystencje pokarmów

Trudności z:

 • Koordynacją
 • Nauką nowych czynności ruchowych
 • Wykonywaniem czynności samoobsługowych
 • Opanowaniem potrzeby ruchu
 • Podejmowaniem aktywności ruchowych
 • Utrzymaniem koncentracji na zadaniu
 • Nawiązywaniem relacji społecznych
 • Podejmowaniem decyzji

Terapia ręki

Pełna funkcjonalność kończyn górnych umożliwia wykonywanie różnorodnych aktywności dnia codziennego w sposób efektywny – od czynności samoobsługowych, przez udział w interakcjach społecznych, po funkcje związane z malowaniem, modelowaniem i pisaniem. Aby jednak ręka (dłoń) mogła działać poprawnie, potrzebne jest osiągnięcie stabilizacji centralnej i wypracowanie swobodnej pracy kończyny w obszarze od obręczy barkowej do nadgarstka. Przyczyny zaburzeń pracy ręki często mogą leżeć także w innych obszarach, na przykład w nieprawidłowym funkcjonowaniu wzrokowym dziecka lub w zaburzeniach przetwarzania sensorycznego, dlatego istotne jest postawienie właściwej diagnozy przed rozpoczęciem terapii.

Terapia ręki kierowana jest do dzieci, które mają

Trudności z:

 • Wykonywaniem czynności samoobsługowych, takich jak ubieranie i rozbieranie się, samodzielne spożywanie posiłków
 • Wykonywaniem zadań precyzyjnych, takich jak nawlekanie, lepienie z plasteliny
 • Rozwojem lub jakością czynności grafomotorycznych (rysowanie i pisanie)

O mnie

Jestem pedagogiem i terapeutą, całe swoje zawodowe życie spędziłam pracując z dziećmi. Cieszą mnie ich postępy i sukcesy, chcę jak najpełniej wspierać ich rozwój, dlatego chętnie biorę udział w różnych formach doskonalenia zawodowego.

Pracując jako nauczyciel w przedszkolu zauważyłam, jak wielu dzieciom zaburzenia integracji sensorycznej utrudniają funkcjonowanie w grupie, czerpanie radości z codziennych aktywności. Zdecydowałam rozwijać się zawodowo w tym obszarze, obecnie pracuję z dziećmi z zaburzeniami integracji sensorycznej, a także prowadzę terapię ręki dla dzieci, które mają trudności z osiągnięciem pełnej funkcjonalności kończyn górnych. Współpracuję z kilkoma gabinetami na terenie całego Krakowa, gdzie prowadzę diagnozę i terapię.

Dziecko

Ukończone kursy i szkolenia

 • Plany terapii w SI – Fundacja OKNO
 • Diagnoza procesów integracji sensorycznej – Fundacja OKNO
 • MNRI® Terapia NeuroTaktylna (poziom 1 i 2) – Międzynarodowy Instytut Dr Svetlany Masgutowej
 • MNRI® Integracja odruchów dynamicznych i posturalnych (część 1) - Międzynarodowy Instytut Dr Svetlany Masgutowej
 • Trening bazowych funkcji słuchowych – Program Dobrze Słyszę – ProCentrum
 • Terapia ręki i zaburzeń motoryki małej I i II stopnia – diagnoza-terapia-masaż – ProCentrum
 • Trener Grafomotoryki – ProCentrum
 • Metoda Dobrego Startu – sesja praktyczna – Polskie Towarzystwo Dysleksji
 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne I stopień – MNODN przy Ośrodku Twórczej Edukacji „Kangur”
 • Współpraca z uczniem z autyzmem i zespołem Aspergera – NPDP Studio Psychologiczne
 • Trening Umiejętności Społecznych – Powiatowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli „P-IN”
 • Diagnoza kliniczna i funkcjonalna zaburzeń ze spektrum autyzmu. Wykorzystanie wskazań do tworzenia programów terapeutycznych – Fundacja FORMY
 • Sensoplastyka® (trener 1 stopnia) – Inkubaror Inspiracji
 • Zaburzenia koncentracji uwagi u dzieci w kontekście zaburzeń SI – UNIQSKILLS

Moje wykształcenie

 • Integracja Sensoryczna (studia podyplomowe) – Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna w Brzegu
 • Wychowanie przedszkolne z przygotowaniem pedagogicznym (studia podyplomowe) – Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Pedagogika (specjalizacja: opieka nad małym dzieckiem z pedagogiką Montessori; studia magisterskie) – Akademia Ignatianum w Krakowie
 • Socjologia (specjalizacja: służby socjalne; studia licencjackie) – Uniwersytet Wrocławski
Dziecko na deskorolce

Kontakt

 • Osoba

  Kinga Bołtuć – Let's SI Integracja Sensoryczna

 • Telefon

  +48 733 530 315

 • Email

  boltuc.kinga@gmail.com